Werkwijze

U heeft ongetwijfeld wel eens te maken gehad met een huisarts en weet ongeveer wel wat u van ons kan verwachten. Toch zijn er verschillende manieren om huisartsgeneeskunde te bedrijven en is het goed te definiëren wat onze uitgangspunten zijn en wat u van ons en wij van u kunnen verwachten

Missie

Zorgen, mét u waar het kan en vóór u waar het nodig is. Vanuit oprechte betrokkenheid, met wederzijds respect en aandacht voor het individu.

Visie

Gezond Blijdorp is hét no-nonsense en betrokken gezondheidscentrum in Rotterdam Noord. Dé keuze van zowel de cliënt met een zorgvraag als verwijzers, samenwerkingspartners en medewerkers. Gezond Blijdorp streeft naar tevreden cliënten, werkplezier en gepassioneerde medewerkers in een financieel gezonde organisatie. In samenwerking met de cliënt en partners in de wijk leveren of faciliteren we zorgoplossingen waarbij zo nodig en mogelijk nieuwe ontwikkelingen worden ingezet.

Standpunten

Wij streven naar goede zorg waarbij bewezen effectieve geneeskunde het uitgangspunt is en hanteren hierbij de richtlijnen van het NHG, onze wetenschappelijke beroepsvereniging. Wij zijn huisartsen en beperken ons tot huisartsgeneeskundige zorg zoals gedefinieerd door onze beroepsverenigingen. Niet huisartsgeneeskundige zorg, die door andere instanties dan deze op ons wordt afgeschoven voeren wij niet zonder meer uit. Wij zijn allopathisch opgeleide artsen. Wij vinden het ieders goed recht om gebruik te maken van alternatieve geneeswijzen, maar zullen daar niet actief naar verwijzen. Arts en patiënt komen samen in het behandelplan, waarbij de behandelend arts in principe de regie voert. Het uitgangspunt hierbij is dat de behandeling medisch noodzakelijk en zinvol moet zijn. Verzoeken tot aanvullend onderzoek of verwijzingen die buiten de regie of het behandelplan van de behandelend arts vallen worden in principe niet gehonoreerd. Wij voeren een zero tolerance beleid ten aanzien van agressie of intimidatie.

Huisartsenzorg wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Voor aanvullend onderzoek , waaronder ook bloedonderzoek, medicatie en verwijzingen geldt dat de kosten daarvan worden verrekend met het eigen risico. Vergoeding van deze kosten is afhankelijk van de voorwaarden van uw eigen verzekering. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gemaakte kosten. De overweging om tot aanvullend onderzoek, medicatie of verwijzing te komen is medisch.