Update Corona

update coronavaccinatie

Binnenkort kunnen ook wij huisartsen een deel van de vaccinaties op ons gaan nemen.

In eerste instantie zal dit gaan om:

  • Medewerkers in de huisartsenpraktijk die elders nog niet zijn gevaccineerd.

  • Alle personen geboren in 1956 en 1957

  • Thuiswonende mensen met het syndroom van Down geboren in de periode van 1-1-1956 tot en met 31-12-2002.

  • Mensen met morbide obesitas (BMI >40) geboren in de periode van 1-1-1956 tot en met 31-12-2002.

Omdat mogelijk niet iedereen met morbide obesitas bij ons bekend is, vragen wij mensen met overgewicht zelf hun BMI uit te rekenen.

Dat kan middels deze BMI calculator: BMI meter (klik op de link)

Mocht u op een BMI van 40 of hoger uitkomen en gevaccineerd willen worden, bel of mail dan met onze assistente, zodat wij u op de lijst kunnen zetten.

algemene maatregelen

I.v.m. de te verwachten drukte en het besmettingsgevaar gelden de komende weken de volgende noodmaatregelen. Onze balie is gesloten. De praktijk is niet vrij toegankelijk voor binnenlopen. Wij vragen u van te voren te bellen voor triage en het maken van een afspraak. Wij zijn normaal geopend, echter niet spoedeisende of anderszins dringende zaken worden tot nader order uitgesteld.

Wij hopen op uw begrip. Het is in het belang van ieders gezondheid.


mensen met luchtwegklachten

Bij luchtwegklachten en/of koorts wordt u na telefonische triage indien nodig gezien op ons luchtwegspreekuur. Op dit spreekuur wordt u strikt op afspraak op speciale tijden individueel gezien in aparte wacht- en spreekkamer. Vanzelfsprekend met persoonlijke beschermingsmaatregelen.

Heeft u een vraag over een geneeskundige verklaring in tijden van corona?

Vraagt u - bijvoorbeeld op verzoek van uw werkgever, de school van uw kinderen of een andere instantie - uw huisarts om een geneeskundige verklaring? Uw eigen huisarts kan u deze niet geven. Zulke geneeskundige verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Zo blijft er een duidelijke grens tussen uw eventuele behandeling door uw huisarts en het beoordelen of u bijvoorbeeld in staat bent om te werken of naar school te gaan en onder welke voorwaarden.

Wat kunt u doen om een geneeskundige verklaring te krijgen? U kunt zelf een verklaring geven of degene die een verklaring wil hebben vragen of hij/zij een onafhankelijk arts daarvoor heeft.

update testbeleid per 06-05-2020

Het testen op Covid-19 bij verdachte klachten gebeurd uitsluitend in die gevallen waarbij de testuitslag direct consequenties heeft voor het medisch behandelbeleid of professionele verzorging. In de praktijk betekent dit dat er getest wordt bij kwetsbare patiënten met een verhoogde kans op ernstig beloop, (dreigende) opname in het ziekenhuis of bij mensen die afhankelijk zijn van professionele (thuis)zorg.

Vanaf 6 mei 2020 komen de volgende beroepsgroepen in aanmerking voor testen bij verdachte klachten :

  • Medisch personeel en mensen werkzaam in de zorg.

  • Medewerkers in het (speciaal) basisonderwijs, (medisch) kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouders die beroepsmatig in aanraking komen met groepen kinderen;

  • Personen die beroepsmatig betrokken zijn bij het vervoer van groepen kinderen van en naar het (speciaal) basisonderwijs/ kinderopvang;

  • Jeugdtrainers die beroepsmatig en als vrijwilliger in aanraking komen met groepen kinderen. Uitzondering: omdat jeugdtrainers vanaf 29 april al aan de slag zijn gegaan, geldt dit beleid al vanaf donderdag 30 april in plaats van 6 mei.

Een persoon met minimaal 24 uur symptomen van Covid-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) en die vermeld staat in bovenstaande lijst, kan getest worden.

Zorginstellingen, onderwijsinstellingen en sportverenigingen dienen een test aan te vragen via de arbo- of bedrijfsarts. Alleen in uitzonderingsgevallen kunt u hiervoor bij ons terecht.


  • De medewerkers geven bij hun leidinggevende aan als zij klachten hebben die mogelijk kunnen passen bij COVID-19.

  • De bedrijfsarts (of andere arts die hiervoor is aangesteld) triageert of de medewerker getest moet worden.