Inschrijven


Helaas hebben wij maar beperkte mogelijkheid tot inschrijving van nieuwe patiënten.

Via het onderstaand formulier kunt u informeren naar de actuele stand van zaken.

Voor actuele informatie over inschrijvingsmogelijkheden bij andere praktijken kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar